Funds en ETF's

In principe kunnen alle beleggingsfondsen en ETF’s opgenomen worden binnen het universum van fonds & ETF beleggen, mits er aan de volgende criteria wordt voldaan:

• Er mogen geen in- en uitstaprestricties gelden;
• Alle aan en verkopen worden in geld afgewikkeld;
• In het geval van beleggingsfondsen moet er een dagelijkse NAV bepaald worden.