Tax reclaim

Buiten Nederland is vaak een bronbelasting ('withholding tax') verschuldigd op de betaling van dividend, rente of royalty's. Deze bronbelasting wordt veelal direct ingehouden op de betaling. Er wordt echter niet altijd het juiste percentage belasting ingehouden. Op basis van de verschillende belastingverdragen tussen verschillende landen bestaat er de mogelijkheid om teveel betaalde bronbelasting over de betaling van uw dividend, rente of royalty’s terug te vorderen ('tax reclaim').

Het terugvorderen van bronbelasting wordt over het algemeen aangemerkt als een lastige procedure. De reden hiervan is dat het een kennisintensieve activiteit is, die niet tot de primaire activiteiten van een financiële organisatie behoort. In samenwerking met Mylette, financieel specialist in de effectenmarkt, biedt BinckBank ondersteuning hierbij.