Eisen  DNB

Een effecteninstelling moet over een minimum eigen vermogen beschikken. Daarnaast dient de effecteninstelling een toetsingsvermogen aan te houden ter dekking van risico's.

De hoogte van het eigen vermogen en het toetsingsvermogen is afhankelijk van de activiteiten die de effecteninstelling verricht.