Kosten

Aan een vergunningaanvraag zijn kosten verbonden. Deze bedragen worden jaarlijks door de Minister van Financiën opnieuw vastgesteld.

Nadat uw aanvraag in behandeling is genomen door de AFM, vindt geen restitutie plaats van het door u betaalde bedrag, ook niet indien u uw aanvraag intrekt of indien op de aanvraag negatief zal worden beslist. Na de verlening van een vergunning bent u jaarlijks een heffing aan de AFM verschuldigd.

Voor meer informatie over de heffing en de meest recente tarieven verwijzen wij u naar www.afm.nl.